ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI SLAVA_CERCHEZA
 
str. Principala, nr. 224, cod postal. 827200; tel: 0240 551681; fax: 0240 551681; e-mail: primariasc@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Procese Verbale Şedinţe Publice

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Slava Cercheza: Procese Verbale Şedinţe Publice

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 P R O C E S U L - V E R B A L al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 28 decembrie 2011, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 268 din 16 decembrie 2011, la care participă un număr de 11 consilieri, din 11 aleşi . 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
2 P R O C E S U L - V E R B A L al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 31 ianuarie 2011, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 5 din 24 ianuarie 2012, la care participă un număr de 9 consilieri, din 11 aleşi 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
3 P R O C E S U L - V E R B A L al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 31 ianuarie 2011, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 5 din 24 ianuarie 2012, la care participă un număr de 9 consilieri, din 11 aleşi 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
4 P R O C E S U L - V E R B A L al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 9 februarie 2011, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 24 din 3 februarie 2012, la care participă un număr de 10 consilieri, din 11 aleşi 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
5 M I N U T A şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 9 februarie 2011, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 24 din 3 februarie 2012, la care participă un număr de 10 consilieri, din 11 aleşi 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
6 P R O C E S U L - V E R B A L al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 7 martie 2011, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 27 din 2 martie 2012, la care participă un număr de 9 consilieri, din 11 aleşi 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
7 P R O C E S U L - V E R B A L al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 9 februarie 2011, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 24 din 3 februarie 2012, la care participă un număr de 10 consilieri, din 11 aleşi 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
8 P R O C E S U L - V E R B A L al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 31 ianuarie 2011, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 5 din 24 ianuarie 2012, la care participă un număr de 9 consilieri, din 11 aleşi 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
9 M I N U T A şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 7 martie 2011, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 27 din 2 martie 2012, la care participă un număr de 9 consilieri, din 11 aleşi 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
10 M I N U T A şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 9 februarie 2011, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 24 din 3 februarie 2012, la care participă un număr de 10 consilieri, din 11 aleşi 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
11 P R O C E S U L - V E R B A L al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 7 martie 2011, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 27 din 2 martie 2012, la care participă un număr de 9 consilieri, din 11 aleş 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
12 P R O C E S U L - V E R B A L al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 27 aprilie 2011, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 47 din 20 aprilie 2012, la care participă un număr de 11 consilieri, din 11 aleşi 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
13 M I N U T A şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 27 aprilie 2011, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 47 din 20 aprilie 2012, la care participă un număr de 11 consilieri, din 11 aleşi 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
14 P R O C E S U L - V E R B A L al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 27 aprilie 2011, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 47 din 20 aprilie 2012, la care participă un număr de 11 consilieri, din 11 aleşi 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
15 P R O C E S U L - V E R B A L al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 25 mai 2012, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 48 din 18 mai 2012, la care participă un număr de 8 consilieri, din 11 aleşi . Lipseşte dl.Moise Nel 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
16 M I N U T A şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 25 mai 2012, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 48 din 18 mai 2012, la care participă un număr de 8 consilieri, din 11 aleşi . Lipseşte dl.Moise Nelu, Zenovei Ivan şi E 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
17 PROCES - VERBAL Încheiat azi 26.06.2012 în prima şedinţă a Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
18 P R O C E S U L - V E R B A L al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 25 mai 2012, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 48 din 18 mai 2012, la care participă un număr de 8 consilieri, din 11 aleşi . Lipseşte dl.Moise Nel 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
19 P R O C E S - V E R B A L al şedinţei de constituire a Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 26 iunie 2012, ora 14,00, convocată prin Ordinul prefectului judeţului Tulcea nr. 224 din 18 iunie 2012, la care participă un număr de 11consilieri 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
20 M I N U T A şedinţei de constituire a Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 26 iunie 2012, ora 14,00, convocată prin Ordinul prefectului judeţului Tulcea nr. 224 din 18 iunie 2012, la care participă un număr de 11consilieri 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
21 P R O C E S - V E R B A L al şedinţei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 27 iulie 2012, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr.56 din 17 iulie 2012, la care participă un număr de 10 consilieri. Lipseşte dl.Gurei Nicolae 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
22 M I N U T A şedinţei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 27 iulie 2012, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr.56 din 17 iulie 2012, la care participă un număr de 10 consilieri. Lipseşte dl.Gurei Nicolae 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
23 P R O C E S - V E R B A L al şedinţei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 9 noiembrie 2012, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr.86 din 31 octombrie 2012 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
24 M I N U T A şedinţei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 23 noiembrie 2012, ora 10,00, 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
25 M I N U T A şedinţei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 9 noiembrie 2012, ora 10,00, 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
26 P R O C E S - V E R B A L al şedinţei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 9 octombrie 2012, ora 10,00, 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
27 P R O C E S - V E R B A L al şedinţei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 9 noiembrie 2012, ora 10,00, 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
28 Tulcea P R O C E S - V E R B A L al şedinţei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 23 noiembrie 2012, ora 10,00 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
29 M I N U T A şedinţei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 28 decembrie 2012, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr.98 din 14 decembrie 2012, la care participă un număr de 8 consilieri 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
30 P R O C E S - V E R B A L al şedinţei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 28 decembrie 2012, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr.98 din 14 decembrie 2012, la care participă un număr de 8 consilieri. Lipseşte dl. Afanase Serghei, Gurei Nicol 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
31 P R O C E S - V E R B A L al şedinţei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 23 noiembrie 2012, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr.94 din 19 noiembrie 2012, la care participă un număr de 8 consilieri. Lipseşte dl. Afanase Serghei, Andrei Anto 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
32 M I N U T A şedinţei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 23 noiembrie 2012, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr.94 din 19 noiembrie 2012, la care participă un număr de 8 consilieri. Lipseşte dl. Afanase Serghei, Andrei Antonius, Ehimov Alex 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
33 M I N U T A şedinţei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 31 ianuarie 2013, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr.3 din 25 ianuarie 2013, la care participă un număr de 10 consilieri. Lipseşte dl. Toma Ştefan. 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
34 P R O C E S - V E R B A L al şedinţei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 28 decembrie 2012, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr.98 din 14 decembrie 2012, la care participă un număr de 8 consilieri. Lipseşte dl. Afanase Serghei, Gurei Nicol 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
35 P R O C E S - V E R B A L al şedinţei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 31 ianuarie 2013, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr.3 din 25 ianuarie 2013, la care participă un număr de 10 consilieri. Lipseşte dl. Toma Ştefan. 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
36 M I N U T A şedinţei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 28 februarie 2013, ora 14,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr11 din 20 februarie 2013, la care participă un număr de 10 consilieri. Lipseşte dl. Afanase Serghei. 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
37 P R O C E S U L - V E R B A L al şedinţei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 28 februarie 2013, ora 14,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr11 din 20 februarie 2013, la care participă un număr de 10 consilieri. Lipseşte dl. Afanase Serghei. 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
38 P R O C E S U L - V E R B A L al şedinţei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 31 ianuarie 2013, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr.3 din 25 ianuarie 2013, la care participă un număr de 10 consilieri. Lipseşte dl. Toma Ştefan. 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
39 PROCES VERBAL şedinţei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 15 decembrie 2014, ora 14,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 116 din 10 decembrie 2014 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
40 PROCES - VERBAL al şedinţei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 23 ianuarie 2015, ora 15,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 5 din 16 ianuarie 2015, 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
41 M I N U T A şedinţei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 29 ianuarie 2016, ora 12,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr.09 din 20 ianuarie 2015, la care participă un număr de 10 consilieri din totalul celor 11 aleşi. Lipseşte dl. Platon Fro 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145514160011-02-2016
42 P R O C E S - V E R B A L al şedinţei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 23 decembrie 2015, ora 12,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr.143 din 14 decembrie 2015, la care participă un număr de 10 consilieri din totalul celor 11 aleşi.Lipseşte dl. 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145514160011-02-2016
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Slava_Cercheza - Toate drepturile rezervate