ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI SLAVA_CERCHEZA
 
str. Principala, nr. 224, cod postal. 827200; tel: 0240 551681; fax: 0240 551681; e-mail: primariasc@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Proiecte de Hotărâri

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Slava Cercheza: Proiecte de Hotărâri

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiei financiare anuale a Consiliului local al comunei Slava Cercheza, judeţul Tulcea încheiată la 31 decembrie 2011 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea de denumiri a unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar la nivelul comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării Şcolii cu clasele I - VIII Slava Cercheză la consorţiul ,,Şcoala veşnicia satului’’ 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
4 N I N U T A şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 28 decembrie 2011, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 268 din 16 decembrie 2011, la care participă un număr de 11 consilieri, din 11 aleşi 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
5 P R O C E S U L - V E R B A L al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea din data de 31 ianuarie 2011, ora 10,00, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 5 din 24 ianuarie 2012, la care participă un număr de 9 consilieri, din 11 aleşi 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
6 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli ale Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea pe anul 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
7 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012 din subordinea Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
8 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea unor prevederi privind taxele şi impozitele locale pentru anul fiscal 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
9 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea punctului II din cadrul Anexei nr.1 a H.C.L. Slava Cercheză nr.67/28.10.2011 privind taxele şi impozitele locale pentru anul fiscal 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
10 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor financiar / umanitar familiei Marchel Pelaghia din cadrul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Slava Cercheză 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
11 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli ale Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea pe anul 2012 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
12 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
13 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Anexelor 1 şi 6 a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Slava Cercheza, judeţul Tulcea pentru anul 2012 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
14 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi ilicite pe raza comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
15 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli ale Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea pe anul 2012 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
16 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice pentru lunile decembrie 2011 - ianuarie, februarie, martie 2012 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
17 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea iniţierii concesionării a 12550 m.p. teren din cadrul curţii fostului CAP Slava Rusă în vederea construirii unui complex industrial 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
18 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea iniţierii concesionării unei suprafeţe de 800 mp teren ce aparţine domeniului public al comunei Slava Cercheza, în vederea plantării unui număr de 400 stâlpi pentru cablu TV 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
19 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr.40 / 24.04.2012 pentru un lot de teren ,ce urmează a se concesiona , care aparţine domeniului privat al comunei Slava Cercheză , judeţul Tulcea 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
20 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor financiar / umanitar pentru un număr de trei familii din cadrul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Slava Cercheză 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
21 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Ehimov Alexe 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
22 PREOIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Serviciului public local de asistenţă socială din subordinea Consiliului local al comunei Slava Cercheză şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
23 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli ale Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea pe anul 2012 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
24 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea iniţierii concesionării a două loturi teren din cadrul păşunii comunale în vederea înfiinţării unor vetre de stupină 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
25 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului integrat ,,Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de bază pentru populaţie şi punerea în valoare a moştenirii culturale în comuna Slava Cercheză, judeţul Tulcea’’ Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
26 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării unei scrisori de garantare bancară de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru I.M.M. Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
27 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a intereselor comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
28 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul fiscal 2012 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
29 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor de pe raza comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea potrivit prevederilor art.15-19 din Legea nr. 333/2003 privitor la paza in mediul rural pe anul 2012 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
30 Proiect Anexa nr. 1. la H.C.L nr. 23 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
31 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli ale Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea pe anul 2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
32 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli ale Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea pe anul 2012 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
33 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul fiscal 2013 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
34 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice pentru lunile septembrie, octombrie şi noiembrie şi 2012 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
35 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de inventar a bunurilor şi valorilor din patrimoniul Consiliului local şi al instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
36 PROIECT DE HOTĂRARE privind rectificarea bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012 din subordinea Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
37 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Slava Cercheză cu maximum 3 ani. 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
38 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului propriu al Consiliului Local Slava Cercheza, judeţul Tulcea 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
39 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reportării în anul 2013 a disponibilului din venituri proprii ale instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din subordinea Consiliului Local Slava Cercheza, judeţul Tulcea 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
40 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice pentru anul 2013 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Slava Cercheză , judeţul Tulcea 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
41 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiei financiare anuale pe bugetul propriu al Consiliului local al comunei Slava Cercheza, judeţul Tulcea încheiată la 31 decembrie 2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
42 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiei financiare pe bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din subordinea Consiliului local al comunei Slava Cercheza, judeţul Tulcea încheiată la 31 decembrie 2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
43 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea funcţionării Şcolii cu clasele I-VIII Slava Cercheză ca unitate de învăţământ cu personalitate juridică în anul şcolar 2013 - 2014 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
44 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea iniţierii concesionării a 2 ha teren din cadrul păşunii comunale situate în tarlaua 9 parcela 52 din domeniul privat al comunei Slava Cercheză în vederea înfiinţării unei ferme zootehnice 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
45 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea iniţierii concesionării unor loturi teren în suprafaţă totală de 1,0 ha teren neproductiv, parte a păşunii comunale , ce aparţine domeniului privat al comunei Slava Cercheza, cu scop apicol 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
46 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unei suprafeţe de teren de 300 m.p. familiei Toma Iulian şi Toma Lăcrămioara pentru construirea de locuinţă 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
47 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Diplomei de fidelitate şi a unui premiu în valoare de 500 lei, din bugetul local pe anul 2013, cuplurilor slăvene care au împlinit sau împlinesc în acest an 50 de ani de căsătorie neîntreruptă 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Slava_Cercheza - Toate drepturile rezervate