ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI SLAVA_CERCHEZA
 
str. Principala, nr. 224, cod postal. 827200; tel: 0240 551681; fax: 0240 551681; e-mail: primariasc@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Slava Cercheza: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Hotărârea nr. 1 privind aprobarea procesului verbal al şedintei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză din data de 28 decembrie 2011 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
2 Hotărârea nr. 2 privind aprobarea situaţiei financiare anuale a Consiliului local al comunei Slava Cercheza, judeţul Tulcea încheiată la 31 decembrie 2011 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
3 Hotărârea nr. 3 privind atribuirea de denumiri a unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar la nivelul comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
4 Hotărârea nr. 4 privind aprobarea aderării Şcolii cu clasele I - VIII Slava Cercheză la consorţiul ,,Şcoala veşnicia satului’’ 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
5 H O T Ă R Â R E A Nr. 5 privind aprobarea contului de execuţie extrabugetar al Consiliului local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea încheiat la 31 decembrie 2011 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
6 HOTĂRÂREA Nr.67 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul fiscal 2012 2011 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
7 Anexe la H.C.L. Slava Cercheza nr.67din 28.10.2011 2011 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
8 Hotărârea nr. 65 privind acordarea unui ajutor financiar / umanitar familiei Nicu Paraschiva din cadrul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Slava Cercheză 2011 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
9 Hotărârea nr. 5 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea pentru perioada lunilor : februarie, martie, aprilie 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
10 Hotărârea nr. 6 privind aprobarea procesului verbal al şedintei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză din data de 31 ianuarie 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
11 HOTĂRÂREA nr.7 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli ale Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea pe anul 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
12 HOTĂRÂREA nr.8 privind aprobarea bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012 din subordinea Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
13 HOTĂRÂREA Nr.9 privind modificarea unor prevederi privind taxele şi impozitele locale pentru anul fiscal 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
14 Anexe la H. C. L. nr. 9 Slava Cercheză privind modificarea unor prevederi privind taxele şi impozitele locale pentru anul fiscal 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
15 HOTĂRÂREA Nr.9 privind modificarea punctului II din cadrul Anexei nr.1 a H.C.L. Slava Cercheză nr.67/28.10.2011 privind taxele şi impozitele locale pentru anul fiscal 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
16 Hotărârea nr. 10 privind acordarea unui ajutor financiar / umanitar familiei Marchel Pelaghia din cadrul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Slava Cercheză 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
17 H O T Ă R Â R E A Nr.74 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Slava Cercheza, judeţul Tulcea pentru anul 2011 2010 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
18 HOTĂRÂREA nr.12 privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli ale Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea pe anul 2012 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
19 H O T Ă R Â R E A Nr. 13 privind modificarea componenţei serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
20 H O T Ă R Â R E A Nr.14 privind actualizarea Anexelor 1 şi 6 a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Slava Cercheza, judeţul Tulcea pentru anul 2012 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
21 H O T Ă R Â R E A Nr.74 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Slava Cercheza, judeţul Tulcea pentru anul 2011 2010 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
22 HOTĂRÂREA nr.15 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi ilicite pe raza comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
23 Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local SLAVA CERCHEZA nr. 86 din 28.12.2010 2010 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
24 Hotărârea nr. 16 privind aprobarea procesului verbal al şedintei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză din data de 7 martie 2012 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
25 HOTĂRÂREA nr.17 privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli ale Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea pe anul 2012 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
26 H O T Ă R Â R E A Nr. 18 privind aprobarea plăţii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice pentru lunile decembrie 2011 - ianuarie, februarie, martie 2012 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
27 H O T Ă R Â R E A Nr. 19 privind aprobarea iniţierii concesionării a 12550 m.p. teren din cadrul curţii fostului CAP Slava Rusă în vederea construirii unui complex industrial 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
28 HOTĂRÂREA Nr. 20 privind aprobarea iniţierii concesionării unei suprafeţe de 800 mp teren ce aparţine domeniului public al comunei Slava Cercheza, în vederea plantării unui număr de 400 stâlpi pentru cablu TV 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
29 Hotărârea nr. 21 privind aprobarea Raportului de evaluare nr.40 / 24.04.2012 pentru un lot de teren ,ce urmează a se concesiona , care aparţine domeniului privat al comunei Slava Cercheză , judeţul Tulcea 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
30 Hotărârea nr. 22 privind acordarea unui ajutor financiar / umanitar pentru un număr de trei familii din cadrul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Slava Cercheză 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
31 Hotărârea nr. 23 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea pentru perioada lunilor : mai, iunie şi iulie 2012 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
32 H O T Ă R Â R E A Nr. 25 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Ehimov Alexe 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
33 Hotărârea nr. 26 privind înfiinţarea Serviciului public local de asistenţă socială din subordinea Consiliului local al comunei Slava Cercheză şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
34 HOTĂRÂREA nr.27 privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli ale Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea pe anul 2012 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
35 H O T Ă R Â R E A Nr. 28 privind aprobarea iniţierii concesionării a două loturi teren din cadrul păşunii comunale în vederea înfiinţării unor vetre de stupină curţii fostului CAP 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
36 Anexa la H.C.L. nr. 5 din 26.06.2012 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
37 H O T Ă R Â R E A Nr. 7 privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului integrat ,,Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de bază pentru populaţie şi punerea în valoare a moştenirii culturale în comuna Slava Cercheză, judeţul Tulcea’’ 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
38 H O T Ă R Â R E A Nr. 8 privind aprobarea solicitării unei scrisori de garantare bancară de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru I.M.M. 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
39 H O T Ă R Â R E A Nr. 9 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a intereselor comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
40 Anexa la H.C.L.nr.85 din 28.12.2011 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
41 HOTĂRÂREA nr.85 privind aprobarea planului privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor de pe raza comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea potrivit prevederilor art.15-19 din Legea nr. 333/2003 privitor la paza in mediul rural pe anul 2012 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
42 Anexa nr.1 H.C.L. Slava Cercheza nr.67din 28.10.2011 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
43 Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.86 T-totale din 28.12.2011 a Consiliului Local Slava Cercheză 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
44 HOTĂRÂREA nr.23 privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli ale Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea pe anul 2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
45 HOTĂRÂREA nr.24 privind aprobarea planului privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor de pe raza comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea potrivit prevederilor art.15-19 din Legea nr. 333/2003 privitor la paza in mediul rural pe anul 2013 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
46 Anexa nr. 2. la H.C.L nr.23/ 14.10.2012 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
47 Anexa la H.C.L. nr. 23/09.11.2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
48 ANEXA nr.2 la HCL nr. 23/09.11.2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
49 Anexa nr. 1. la H.C.L nr.23/ 09.11.2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
50 LISTA FACILITĂŢILOR FISCALE ACORDATE CONTRIBUABILILOR DIN COMUNA SLAVA CERCHEZĂ PENTRU IMPOZITELE şi TAXELE LOCALE DATORATE DE ACEŞTIA ÎN ANUL 2013 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
51 Anexa nr.4 la H.C.L nr. 23/09.11.2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
52 acordare de facilităţi fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele fizice cu venituri mici Art.1. Persoanele fizice cu venituri mici, care beneficiază de facilităţi fiscale de reducere sau scutire la plata impozitului pe clădiri 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
53 ACTE NORMATIVE CU PRIVIRE LA TAXELE ŞI IMPOZITELE LOCALE Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite şi taxe locale şi Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Satu Mare cu impact asupra impozitelor şi taxelor locale din perioada 2008-2012. AN TEMEI LEGAL 2008 • 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
54 LISTA FACILITĂŢILOR FISCALE ACORDATE CONTRIBUABILILOR DIN MUNICIPIUL SATU-MARE PENTRU IMPOZITELE şi TAXELE LOCALE DATORATE DE ACEŞTIA ÎN ANUL 2013 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
55 Hotărârea nr. 22 privind aprobarea procesului verbal al şedintei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză din data de 9 octombrie 2012 2010 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
56 TABLOUL CU VALORILE IMPOZABILE , IMPOZITELE ,TAXELE LOCALE ŞI AMENZILE, STABILITE IN SUME FIXE SAU COTE PROCENTUALE PENTRU ANUL 2013 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
57 Hotărârea nr. 25 privind aprobarea procesului verbal al şedintei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză din data de 9 noiembrie 2012 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
58 HOTĂRÂREA nr.26 privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli ale Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea pe anul 2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
59 HOTĂRÂREA nr.29 privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli ale Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea pe anul 2012 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
60 Hotărârea nr. 2 privind aprobarea situaţiei financiare anuale a Consiliului local al comunei Slava Cercheza, judeţul Tulcea încheiată la 31 decembrie 2011 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
61 Hotărârea nr. 28 privind aprobarea procesului verbal al şedintei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză din data de 23 noiembrie 2012 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
62 Hotărârea nr. 27 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea pentru perioada lunilor : decembrie 2012 - ianuarie, februarie 2013 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
63 H O T Ă R Â R E A Nr.86 privind aprobarea organigramei si statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Slava Cercheza, judeţul Tulcea ,cât şi a instituţiilor publice de interes local cu sau fără personalitate juridică, indiferent de forma de finanţare pentru anul 2011 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
64 Organigrama funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Slava Cercheza, judeţul Tulcea ,cât şi a instituţiilor publice de interes local cu sau fără personalitate juridică 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
65 LISTA FACILITĂŢILOR FISCALE ACORDATE CONTRIBUABILILOR DIN COMUNA SLAVA CERCHEZĂ PENTRU IMPOZITELE şi TAXELE LOCALE DATORATE DE ACEŞTIA ÎN ANUL 2013 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
66 ACTE NORMATIVE CU PRIVIRE LA TAXELE ŞI IMPOZITELE LOCALE Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite şi taxe locale şi Hotărârile Consiliului Local al comunei Slava Cercheză cu impact asupra impozitelor şi taxelor locale din perioada 2008-2012. 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
67 HOTĂRÂREA Nr.30 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul fiscal 2013 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
68 Regulament privind procedurile de acordare de facilităţi fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri ,a impozitului pe teren , taxa de salubritate şi de pază pentru persoanele fizice cu venituri mici 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
69 TABLOUL CU VALORILE IMPOZABILE , IMPOZITELE ,TAXELE LOCALE ŞI AMENZILE, STABILITE IN SUME FIXE SAU COTE PROCENTUALE PENTRU ANUL 2013 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
70 Taxa specială de salubrizare 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
71 H O T Ă R Â R E A Nr. 31 privind aprobarea plăţii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice pentru lunile septembrie, octombrie şi noiembrie şi 2012 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
72 CRITERII privind limitele minime şi maxime ale veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri de strictă necesitate pentru nevoile unei familii 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
73 HOTĂRÂREA nr.32 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local ce urmează a fi prestate la nivelul comunei Slava Cercheza de persoanele majora apte de muncă din familiile beneficiare de ajutorul social în cursul anului 2013 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
74 PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL întocmit in conformitate cu prevederile art. 6 , alin.(7) din Legea nr.416/2001 a venitului minim garantat ,modificata si completata de Legea nr. 276/2010 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
75 Hotărârea nr. 33 privind aprobarea listelor de inventar a bunurilor şi valorilor din patrimoniul Consiliului local şi al instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
76 HOTĂRÂREA nr.35 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Slava Cercheză cu maximum 3 ani. 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
77 HOTĂRÂREA nr.34 privind rectificarea bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012 din subordinea Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
78 Hotărârea nr.37 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului propriu al Consiliului Local Slava Cercheza, judeţul Tulcea 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
79 Hotărârea nr.2 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare la data de 31 12.2012 din excedentul bugetul local din anii precedenţi 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
80 Plan de ocupare 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
81 Hotărârea nr. 73 privind aprobarea funcţionării Şcolii cu clasele I-VIII Slava Cercheză ca unitate de învăţământ cu personalitate juridică în anul şcolar 2012 - 2013 2011 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
82 Hotărârea nr. 75 privind conferirea Diplomei de fidelitate 2011 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
83 Hotărârea nr. 3 privind atribuirea de denumiri a unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar la nivelul comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
84 Hotărârea nr. 01 privind aprobarea procesului verbal al şedintei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză din data de 28 decembrie 2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
85 Hotărârea nr. 02 privind aprobarea situaţiei financiare anuale pe bugetul propriu al Consiliului local al comunei Slava Cercheza, judeţul Tulcea încheiată la 31 decembrie 2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
86 Hotărârea nr. 04 privind aprobarea funcţionării Şcolii cu clasele I-VIII Slava Cercheză ca unitate de învăţământ cu personalitate juridică în anul şcolar 2013 - 2014 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
87 HOTĂRÂREA nr.14 privind acordarea Diplomei de fidelitate şi a unui premiu în valoare de 500 lei, din bugetul local pe anul 2011, cuplurilor slăvene care au împlinit sau împlinesc în acest an 50 de ani de căsătorie neîntreruptă 2011 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
88 H O T Ă R Â R E A Nr. 06 privind aprobarea iniţierii concesionării a 2 ha teren din cadrul păşunii comunale situate în tarlaua 9 parcela 52 din domeniul privat al comunei Slava Cercheză în vederea înfiinţării unei ferme zootehnice 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
89 HOTĂRÂREA Nr.07 privind aprobarea iniţierii concesionării unor loturi teren în suprafaţă totală de 1,0 ha teren neproductiv, parte a păşunii comunale , ce aparţine domeniului privat al comunei Slava Cercheza, cu scop apicol 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
90 Hotărârea nr. 05 privind aprobarea procesului verbal al şedintei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză din data de 31 ianuarie 2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
91 H O T A R A R E A Nr.8 privind aprobarea atribuirii unei suprafeţe de teren de 300 m.p. familiei Toma Iulian şi Toma Lăcrămioara pentru construirea de locuinţă 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
92 HOTĂRÂREA nr.09 privind acordarea Diplomei de fidelitate şi a unui premiu în valoare de 500 lei, din bugetul local pe anul 2013, cuplurilor slăvene care au împlinit sau împlinesc în acest an 50 de ani de căsătorie neîntreruptă 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
93 Hotărârea nr. 01 privind aprobarea procesului verbal al şedintei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză din data de 15 decembrie 2014 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
94 H O T Ă R Â R E A Nr.02 privind aprobarea situaţiei financiare anuale pe bugetul propriu al Consiliului local al comunei Slava Cercheza, judeţul Tulcea încheiată la 31 decembrie 2014 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
95 H O T Ă R Â R E A Nr.03 privind aprobarea situaţiei financiare pe bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din subordinea Consiliului local al comunei Slava Cercheza, judeţul Tulcea încheiată la 31 decembrie 2014 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
96 H O T Ă R Â R E A Nr.04 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului propriu al Consiliului local Slava Cercheza, pe anul 2014, în sumă de 1110 mii lei. 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
97 Hotărârea nr. 05 privind aprobarea funcţionării reţelei şcolare de pe raza comunei Slava Cercheza în anul şcolar 2015 - 2016 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
98 H O T Ă R Â R E A Nr. 06 privind aprobarea utilizării sumei de 2,5 mii lei din excedentul anului 2014 pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
99 HOTĂRÂREA nr. 07 privind modificarea nivelului cotei – părţi a cheltuielilor necesare înfiinţării, organizării şi funcţionării departamentului administrativ calculate în favoarea Filialei Judeţene Tulcea a Asociaţiei Comunelor din România. 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
100 Hotărârea nr. 08 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea pentru perioada lunilor : februarie , martie şi aprilie 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
101 Hotărârea nr. 09 privind aprobarea procesului verbal al şedintei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză din data de 23 ianuarie 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
102 HOTĂRÂREA nr. 10 privind abrobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli ale Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea pe anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
103 HOTĂRÂREA nr.11 privind aprobarea bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015 din subordinea Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
104 HOTĂRÂREA nr.12 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local ce urmează a fi prestate la nivelul comunei Slava Cercheza de persoanele majora apte de muncă din familiile beneficiare de ajutorul social în cursul anului 2015. 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
105 H O T Ă R Â R E A Nr. 13 privind acordarea unui ajutor financiar / umanitar familiei EFIMOV PAULA din cadrul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
106 HOTĂRÂREA Nr.53 privind aprobarea nomenclaturii stradale a comunei Slava Cercheza, judeţul Tulcea 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144477000014-10-2015
107 HOTĂRÂREA nr. 24 privind aprobarea susţinerii activităţii Asociaţiei clubului sportiv „LUCEAFĂRUL” Slava Cercheza 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144477000014-10-2015
108 HOTĂRÂREA nr.29 privind acordarea Diplomei de fidelitate şi a unui premiu în valoare de 500 lei, din bugetul local pe anul 2015, cuplurilor slăvene care au împlinit sau împlinesc în acest an 50 de ani de căsătorie neîntreruptă 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144477000014-10-2015
109 HOTĂRÂREA nr. 30 privind desemnarea agentului de inundaţii la nivelul unităţii administrativ teritoriale 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144477000014-10-2015
110 HOTARAREA nr.40 privind aprobarea Regulamentului in vederea organizarii si desfasurarii activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in comuna Slava Cercheză 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144477000014-10-2015
111 REGULAMENTUL privind organizarea si defăşurarea activităţilor comerciale si a serviciilor de piaţă incomuna SLAVA CERCHEZA 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144477000014-10-2015
112 HOTĂRÂREA nr. 39 privind modificarea nivelului cotei – părţi a cheltuielilor necesare înfiinţării, organizării şi funcţionării departamentului administrativ calculate în favoarea Filialei Judeţene Tulcea a Asociaţiei Comunelor din România. 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144477000014-10-2015
113 HOTĂRÂREA nr.38 privind aprobarea bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015 din subordinea Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144477000014-10-2015
114 HOTĂRÂREA nr. 37 privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli ale Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea pe anul 2015 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144477000014-10-2015
115 HOTĂRÂREA nr. 43 privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare al comunei Slava Cercheza, judeţul Tulcea” 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144477000014-10-2015
116 HOTARAREA Nr 45 privind împuternicirea din partea Consiliului local Slava Cercheza pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea în vederea delegării gestiunii şi încheierii contractelor pentru serviciile din componenţa proiectului,, Sistem de M 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144477000014-10-2015
117 HOTARAREA Nr 44 privind preluarea în domeniul public al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea şi în administrarea Consiliului local a unor imobile situate în HOTĂRÂREA Nr.44 comuna Slava Cercheza, judeţul Tulcea 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144477000014-10-2015
118 Hot. 44 - I N V E N T A R U L bunurilor care aparţin domeniului public al Consiliului Local al comunei Slava Cercheza (Completarea Anexei nr.43 la HG nr.1360/2001) 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144477000014-10-2015
119 Hotărârea nr. 02 privind aprobarea procesului verbal al şedintei Consiliului Local al comunei Slava Cercheză din data de 23 decembrie 2015 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145514160011-02-2016
120 H O T Ă R Â R E A Nr.03 privind aprobarea situaţiei financiare anuale pe bugetul propriu al Consiliului local al comunei Slava Cercheza, judeţul Tulcea încheiată la 31 decembrie 2015 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145514160011-02-2016
121 HOTĂRÂREA Nr. 04 privind aprobarea valorii cofinanţării din valoarea totală a proiectului ,,Extindere reţea de canalizare şi racorduri canalizare , localitatea Slava Cercheza, comuna Slava Cercheză, judeţul Tulcea” 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145514160011-02-2016
122 H O T Ă R Â R E A Nr.05 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului propriu al Consiliului local Slava Cercheza, pe anul 2015, în sumă de 460 mii lei. 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145514160011-02-2016
123 H O T Ă R Â R E A Nr.06 privind aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenţi 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145514160011-02-2016
124 H O T Ă R Â R E A Nr. 07 privind aprobarea utilizării sumei de 20 mii lei din excedentul anului 2015 pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145514160011-02-2016
125 Hotărârea nr. 08 privind aprobarea funcţionării reţelei şcolare de pe raza comunei Slava Cercheza în anul şcolar 2016 - 2017 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145514160011-02-2016
126 HOTĂRÂREA nr. 09 privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele aflate în dotarea proprie a unităţii administrativ teritoriale Comuna Slava Cercheza 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145514160011-02-2016
127 HOTĂRÂREA nr. 10 privind abrobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli ale Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea pe anul 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145514160011-02-2016
128 HOTĂRÂREA nr.11 privind aprobarea bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 din subordinea Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea Consiliul Local al comunei Slava Cercheză, întrunit în şedinţa ordinar 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145514160011-02-2016
129 HOTĂRÂREA nr. 12 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul ,,Modernizare străzi prin asafaltare , localitatea Slava Cercheza, comuna Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145514160011-02-2016
130 HOTĂRÂREA Nr. 13 privind aprobarea valorii cofinanţării din valoarea totală a proiectului ,, Modernizare străzi prin asfaltare localitatea Slava Cercheza, comuna Slava Cercheză, judeţul Tulcea” 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145514160011-02-2016
131 HOTĂRÂREA nr. 14 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul ,,Extindere reţea de canalizare şi racorduri canalizare , localitatea Slava Cercheza, comuna Slava Cercheză, judeţul Tulcea” 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145514160011-02-2016
132 Hotărârea nr. 01 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea pentru perioada lunilor : ianuarie ,februarie şi martie 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145514160011-02-2016
133 HOTĂRÂREA nr.87 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul fiscal 2016 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145514160011-02-2016
134 HOTĂRÂREA Nr.19 privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Slava Cercheză , judeţul Tulcea pe anul 2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145514160011-02-2016
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Slava_Cercheza - Toate drepturile rezervate