ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI SLAVA_CERCHEZA
 
str. Principala, nr. 224, cod postal. 827200; tel: 0240 551681; fax: 0240 551681; e-mail: primariasc@yahoo.com       

harta site: Organizare >>> Urbanism

  Organigramă Urbanism Starea Civilă Asistenţă Socială Achiziţii Publice Taxe şi Impozite Registru Agricol  


 

Comuna Slava Cercheza: Urbanism - Certificate de Urbanism

Numar CU
Data Eliberarii
Titular
Obiectul Solicitarii
Adresa
Observatii/ Data inceperii lucrarii
Cine a postat
Functia
Data postarii
01 2013-02-04 Borcan Nicoleta Mirela Modernizare locuinţă existentă. loc. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-02-05
02 2013-02-05 Dan Mihai Operaţiuni notariale-Dezmembrare. Loc.Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-04-18
03 2013-02-21 Denisov Niculai Operaţiuni notariale - Vânzare Slava Rusă judeţul Tulcea   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-02-21
04 2013-03-01 Anisim Cozma Construire locuinţă P+1. Slava Cercheză judeţul Tulcea   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-03-01
05 2013-03-01 Anisim Cozma Desfiinţare locuinţă P. Slava Cercheză judeţul Tulcea   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-03-01
06 2013-03-04 Şiroca Vasile Construire locuinţă(cu beci) P+1.Bazin vidanjabil.Împrejmuire. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea.   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-03-04
07 2013-03-05 Caraman Ianuş - S.C. FERMA S.R.L. Construire magazie. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-03-05
08 2013-03-20 Ahtamon Vladimir Desfiinţare locuinţă P+anexe. Slava Cercheză, jud. Tulcea.   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-03-20
09 2013-04-18 Toma Iulian Construire locuinţă P+M,Împrejmuire,Bazin vidanjabil,Anexe. Loc.Slava Rusă,com.Slava Cercheză,jud.Tulcea.   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-04-18
10 2013-04-25 Mitre Evdochia Construire locuinţă P+M,Împrejmuire,Bazin vidanjabil Loc.Slava Rusă,com. Slava Cercheză,jud.Tulcea.   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-04-25
11 2013-05-13 Ehimov Serghei Construire anexe gospodăreşti. Loc.Slava Rusă,com.Slava Cercheză,jud. Tulcea   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-05-13
12 2013-05-23 Ştirbu Aniuşa Desfiinţare locuinţă C1 + Anexă C2. Loc. Slava Cercheză, jud.Tulcea.   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-05-23
13 2013-05-23 Ştirbu Aniuşa Construire locuinţă P+M,împrejmuire, bazin vidanjabil. Loc.Slava Cercheză, jud.Tulcea.   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-05-23
14 2013-07-03 Dănilă Marina Schimbare învelitoare Loc. Slava Cercheză, jud. Tulcea.   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-07-10
15 2013-07-12 Mitre Evdochia Construire locuinţă P. Loc. Slava Rusă, com. Slava Cercheză jud. Tulcea   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-07-12
16 2013-07-26 I.C.E.M. Tulcea prin Florin-George Topoleanu Refuncţionalizare clădire existentă pentru amenajare \ Centru de cercetere-restaurare patrimoniu mobil şi imobilIbida-Slava Rusă\ Loc. Slava Rusă, com. Slava Cercheză jud. Tulcea   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-07-26
17 2013-07-29 Şiroca Vasile Construire locuinţă P M. Împrejmuire. Loc. Slava Rusă, com.Slava Cercheză, Jud. Tulcea.   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-07-29
18 2013-07-30 Vartolomei Olga Schimbare învelitoare locuinţă P. Loc. Slava Cercheză, jud. Tulcea   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-07-30
19 2013-08-01 Tiţoiu Cristian Modificare proiect iniţial\Construire cabană din lemn, anexe,bazin vidanjabil, împrejmuire teren\ în \ Mansardare cabană, terasă acoperită,bazin vidanjabil,împrejmuire teren\ Loc. Slava Rusă, com.Slava Cercheză, jud. Tulcea   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-08-02
20 2013-08-19 Dimaşca Nicolae Desfiinţare locuinţă P anexă Loc. Slava Cercheză, jud. Tulcea   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-08-19
21 2013-08-29 Anton Ştefan Desfiinţare locuinţă P anexă Loc. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-08-29
22 2013-09-13 Vasilis Petea Împrejmuire proprietate privată pe fundaţie existentă. Loc. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-09-13
23 2013-10-14 Andruşca Adrian Desfiinţare anexă ( corp C 2 ) Loc. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, Jud. Tulcea   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-10-14
24 2013-10-14 Andruşca Adrian Consolidare şi supraetajare cu un nivel locuinţă parter. Loc. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea   Popovici Pavel Referent urbanism 2013-10-14
01 2014-01-13 Tudor Ştefan Desfiinţare anexe. Loc. Slava Rusă, com. Slava cercheză, jud. Tulcea   Popovici Pavel Referent urbanism 2014-01-13
02 2014-01-13 Tudor Ştefan Modernizare locuinţă P. Loc. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea   Popovici Pavel Referent urbanism 2014-01-13
03 2014-01-14 Feodulov Costică Extindere locuinţă P. Schimbare învelitoare. Loc. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea   Popovici Pavel Referent urbanism 2014-01-14
04 2014-03-31 Hranaceru Olga Construire bucătărie de vară. Loc. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea.   Popovici Pavel Referent urbanism 2014-03-31
05 2014-04-11 Militei Calistrat Construire locuinţă P. Loc. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea.   Popovici Pavel Referent urbanism 2014-04-11
06 2014-04-11 Militei Calistrat Dezmembrare teren în trei loturi drum de servitute. Loc. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea.   Popovici Pavel Referent urbanism 2014-04-11
07 2014-04-15 Baran Ştefan Schimbare acoperiş locuinţă. Loc. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea   Popovici Pavel Referent urbanism 2014-04-15
08 2014-04-17 Mocanu Florin Împrejmuire proprietate.Construire anexă gospodărească. Loc. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea.   Popovici Pavel Referent urbanism 2014-04-17
09 2014-05-05 Sereev Valentin reprezentant P.N.L. Amplasare banner cu conţinut electoral. Loc. Slava Cercheză şi Slava Rusă, jud. Tulcea   Popovici Pavel Referent urbanism 2014-05-05
10 2014-05-05 Comuna Slava Cercheză prin primar Ivan Ignat Reabilitare,modernizare,extindere şi dotare aşezământ cultural,com. Slava Cercheza,loc. Slava Cercheză,jud. Tulcea. Loc. Slava Cercheză, jud. Tulcea.   Popovici Pavel Referent urbanism 2014-05-05
11 2014-05-09 Livanov MIhai Schimbare acoperiş şi consolidare locuinţă P Slava Cercheză , str.Principală nr.256  T 19 , P 1292 Haralambie Valentin Secretar 2014-06-24
12 2014-05-19 Epifan Ivan Modernizare locuinţă existentă,cu extindere, supraetajare parţială, schimbare acoperiş şi construire magazie Slava Rusă, str.Babadag nr.325  T 42 , P 2293 Haralambie Valentin Secretar 2014-06-24
13 2014-06-11 ICEM Tulcea Construcţie grup sanitar Slava Rusă, str.Morii nr.688  T 4 , P70 Haralambie Valentin Secretar 2014-06-24
14 2014-06-23 Ivanov Ivan Desfiinţare corp C3 şi C4 - Anexe gospodareşti Slava Cercheza , str.Babadag nr.44  T 15 P 1051 Haralambie Valentin Secretar 2014-06-24
15 2014-06-23 VASILIS AFANASI Schimbare învelitoare locuinţă P Slava Rusă , str.Căminului nr.562  T 23 P 962 Haralambie Valentin Secretar 2014-07-09
15 2014-06-23 VASILIS AFANASI Schimbare învelitoare locuinţă P Slava Rusă, strada Căminului nr.562  T 23, P 962 Haralambie Valentin Secretar 2014-09-03
16 2014-07-18 IGNAT CONON Operaţiuni notariale - dezmembrare Slava Rusă , strada Camenei , nr.507  T 47 , P 2530 Haralambie Valentin Secretar 2014-09-03
17 2014-07-22 IVANOV IVAN Construire locuinţă parter etaj pod, racordată la utilităţi Slava Cercheză, strada Babadag nr.44  T 15 , P 1051 Haralambie Valentin Secretar 2014-09-03
18 2014-07-28 TRIFON CRISTINA Desfiinţare locuinţă P Slava CErcheză, strada Codrului nr.353  T25 P1676 Haralambie Valentin Secretar 2014-09-03
19 2014-08-04 SAVELE FEODOR Construire imobil P M , bazin vidanjabil, anexe, împrejmuire, garaj Slava Cecheză, strada Campionului, nr.641  T 3 P 84 Haralambie Valentin Secretar 2014-09-03
20 2014-08-09 TRIFON CRISTINA Construire locuinţă parter şi împrejmuire Slava Cercheză, strada Codrului nr.353  T 25 , P1676 Haralambie Valentin Secretar 2014-09-03
21 2014-08-11 GRECEA SIMINA Schimbare învelitoare C1 , reparaţie capitală anexă, împrejmuire Slava Rusă , strada Babadag  T 35 , P2025 Haralambie Valentin Secretar 2014-09-03
21 2014-08-11 GRECEA SIMINA Schimbare învelitoare C1 , reparaţie capitală anexă, împrejmuire Slava Rusă , strada Babadag  T 35 , P2025 Haralambie Valentin Secretar 2014-09-03
22 2014-08-13 LUCHIAN IONEL Construire imobil P M Slava CErcheză , strada Tractorului  T 16 , P 1080 Haralambie Valentin Secretar 2014-09-03
24 2014-08-18 GRIGORE PARASCHIVA Schimbare acoperiş Slava Cercheză, strada Principală  T 21 , P 1439 Haralambie Valentin Secretar 2014-09-03
25 2014-08-27 ARHIEPISCOPIA SLAVEI Lucrări de intervenţie de urgenţă la Mănăstirea ,,Uspenia\- Slava Rusă  T 37 , P 249 Haralambie Valentin Secretar 2014-09-03
26 2014-09-02 GRIGORUŢĂ ZINA Desfiinţare locuinţă şi anexe Slava CErcheză , strada Tabacina , nr.583  T 6 , P 243 Haralambie Valentin Secretar 2014-09-03
27 2014-09-09 COMUNA SLAVA CERCHEZA Îmbunătăţire străzi prin asfaltare în localitatea Slava Cercheza, com.Slava Cercheza, jud.Tulcea Slava Cercheza  UTR 2 Haralambie Valentin Secretar 2014-09-30
28 2014-09-10 MAROS LAURENŢIU Construire imobil parter mansardă împrejmuire Slava Cercheza  T 17 P 97 Haralambie Valentin Secretar 2014-09-30
29 2014-09-16 VASILIS PETEA Construire imobil parter şi anexe Slava Rusa  T 5 P 91,92,93 Haralambie Valentin Secretar 2014-09-30
30 2014-09-26 CORNEI GRIGORE Amplasare bener cu conţinut electoral 2 Slava Cercheza şi Slava Rusa  PSD Haralambie Valentin Secretar 2014-09-30
33 2014-10-06 ALISTARH MIHAIL Extindere locuinţă Slava Cercheză. str.Campionului nr.643  T 4 P 143, 145, 145-1 Haralambie Valentin Secretar 2014-11-03
34 2014-10-06 ALISTARH MIHAIL Construire garaj Slava Cercheză, str.Campionului nr.643  T 4 P 139, 140, 141, 142 Haralambie Valentin Secretar 2014-11-03
35 2014-10-09 COMUNA SLAVA CERCHEZA Reabilitare dispensar uman Slava Cercheză, str.Principală nr.236  T 20 P 1341, 1342, 1342-2 Haralambie Valentin Secretar 2014-11-03
36 2014-10-09 COMUNA SLAVA CERCHEZA Construirea unui punct sanitar localitatea Slava Rusa Slava Rusa, str.Principală nr.122  T 17 , P 611,612, 613 Haralambie Valentin Secretar 2014-11-03
1 2015-01-09 PRIMARIA SLAVA CERCHEZA Reabilitare imobil pentru înfiinţarea unui punct sanitat localitatea Slava Rusa, com.Slava Cercheza Slava Rusa, Strada Mare, nr.443  T 21 P949 Haralambie Valentin Secretar 2015-02-03
2 2015-01-22 IANCU VALERIU Operaţiuni notariale Slava Rusa, str.Veterani nr.164  T 33 P 1893, 1894, 1895 Haralambie Valentin Secretar 2015-02-03
3 2015-01-29 POPOVICI PETRE Desfiinţare construcţii existente Slava Rusa, str.Camenei , 518  T 45, P 2444, 2445, 2446 Haralambie Valentin Secretar 2015-02-03
4 2015-01-29 POPOVICI PETRE Construire locuinţă P M , garaj auto, anexe gospodareşti Slava Rusa, str.Camenei nr.518  P 45, P 2444,2445,2446 Haralambie Valentin Secretar 2015-02-03
5 2015-01-30 PRIMARIA SLAVA CERCHEZA Operaţiuni notariale alipire Slava Rusa  T 49 , P348-1 Haralambie Valentin Secretar 2015-02-03
6 2015-03-12 RIZEA VASILE Construire farmacie comunitară Slava Rusă, str.Veterani nr.164  T 33 P 1894,1895 Haralambie Valentin Secretar 2015-04-03
7 2015-03-19 ABRAMOV LUCHIAN Operaţiuni notariale dezmembrări Slava Cercheză  T 17 A 99 Haralambie Valentin Secretar 2015-04-03
7 2015-03-19 ABRAMOV LUCHIAN Operaţiuni notariale dezmembrări Slava Cercheză  T 17 A 99 Haralambie Valentin Secretar 2015-04-03
8 2015-04-01 COMUNA SLAVA CERCHEZA Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare drumuri locale în comuna Slavba Cercheza Slava Cercheza   Haralambie Valentin Secretar 2015-05-05
9 2015-04-15 COMUNA SLAVA CERCHEZA Dezmembrare fostă livadă Slava Rusă   Haralambie Valentin Secretar 2015-05-05
10 2015-04-27 TIT IVAN Construire locuinţă parter şi anexă gospodarească Slava Rusa, str.Cantonului nr.209  T 12 P.341,342,343 Haralambie Valentin Secretar 2015-05-05
11 2015-04-27 TIT IVAN Desfiinţare clădire C1 Slava Rusă, str.Cantonului nr.209  T12, P341,342,343 Haralambie Valentin Secretar 2015-05-05
12 2015-04-29 ABRAMOV LUCHIAN Operaţiuni notariale dezmembrări Extravilan Slava Cercheza  T17 A 99 Haralambie Valentin Secretar 2015-05-05
13 2015-05-13 CERNAGOR IVAN Schimbare invelitoare locuinţă C1 Slava Rusă, strada Mare nr.393  T20 P 826,827,828 Haralambie Valentin Secretar 2015-06-11
14 2015-06-18 COSTEA MIHAI Construire locuinţă P Slava Rusă, str.Principală nr.102  T 14 P 482,483,484 Haralambie Valentin Secretar 2015-07-07
15 2015-07-02 Alilincai Sorin-Cristian Constructie container grup sanitar la baza arheologica Ibida-Slava Rusa,sat Slava Rusa,comuna Slava Cercheza,judetul Tulcea Slava Rusa,str.Morii nr.688  T-4,P70,71,72,73 Radion Daniela referent 2015-07-31
16 2015-07-02 Bija Valentina Operatiuni notariale Sat Slava Rusa,comuna Slava Cercheza,judetul Tulcea  T 48,P 2603 Radion Daniela referent 2015-07-31
17 2015-07-15 Usor Ecaterina Ansamblu de chilii si anexe pentru manastirea Vovidenia,loc.Slava Rusa,judetul Tulcea Sat Slava Rusa,comuna Slava Cercheza,judetul Tulcea  T 45,P 2415,2416,2417,2418 Radion Daniela referent 2015-07-31
18 2015-07-23 Cernea Lucretia Pensiune Agroturistica\-Orhideea\- Sat Slava Rusa,str.Daronea,nr,689,comuna Slava Cercheza,judetul Tulcea  T 2,P 34,35 Radion Daniela referent 2015-07-31
19 2015-07-23 Ehimov Maranda Ignat Desfiintare imobil locuinta unifamiliala parter si anexa Sat Slava Rusa,str.Babadag nr.307,comuna Slava Cercheza,judetul Tulcea  T43,P 2336,2337 Radion Daniela referent 2015-07-31
20 2015-07-27 SC SILOCOREX SA Desfiintare corpuri:C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11 Sat Slava Rusa,comuna Slava Cercheza,judetul Tulcea  T 49,P 347,348,338-1,337 Radion Daniela referent 2015-07-31
21 2015-08-10 ILICI STEFAN Construire locuinta P M Slava Rusa,judetul Tulcea  T 20,P860,861,862 Radion Daniela referent 2015-09-02
22 2015-08-12 Picea Claudia,Picea Iulian,Dimasca Marius Modernizare si extindere locuinta existenta Slava Cercheza,str.Principala,nr.206  T21,P1445,1446,1447 Radion Daniela referent 2015-09-02
23 2015-08-31 Stefan Vasile Operatiuni Notariale Slava Cercheza,jud.Tulcea  T32,P 2035,2036,2037 Radion Daniela referent 2015-09-02
24 2015-09-03 Cernea Georgiana-Rozalia Constructie pentru garare utilaje Slava Rusa,jud.Tulcea  T-2,P-34,35,36 Radion Daniela referent 2015-10-01
25 2015-09-09 Dorofei Olimpiada Desfiintare corp C1,C2 Slava Cercheza,str. Codrului nr.402  T-32,P2100,2101,2102 Radion Daniela referent 2015-10-01
26 2015-09-09 Dorofei Olimpiada Construire locuinta P M,imprejmuire Slava Cercheza,str.Codrului,nr.402  T-32,P-2100,2101,2102 Radion Daniela referent 2015-10-01
27 2015-09-15 Vasilis Petea Imprejmuire proprietate privata pe fundatie existenta Slava Rusa,str.Manastirea Uspenia  T5,P 91,92,93 Radion Daniela referent 2015-10-01
28 2015-11-05 Comuna Slava Cercheza Extindere retea de canalizare si racorduri in localitatea Slava Cercheza,comuna Slava Cercheza,judetul Tulcea F12 intravilan,plan de situatie   Radion Daniela referent 2015-12-02
1 2016-01-13 Chesler Anca-Cezarina Desfiintare imobil parter locuinta unifamilialajudetul Tulcea,localitatea Slava Rusa,str.Ibida,nr.591 Slava Rusa,str.Ibida,nr.591  T-23,P-1041,1042,1043 Radion Daniela referent 2016-02-02
02 2016-01-13 Chesler Anca-Cezarina Construire imobil P M locuinta unifamiliala,judetul Tulcea,localitatea Slava Rusa,str.Ibida nr.591 Slava Rusa,str.Ibida,nr.591  T-23,P-1041,1042,1043 Radion Daniela referent 2016-02-02
3 2016-01-14 Comuna Slava Cercheza Modernizare strazi prin asfaltare in localitatea Slava Cercheza,comuna Slava Cercheza,judet Tulcea Slava Cercheza,judetul Tulcea  PROIECT Radion Daniela referent 2016-02-02
4 2016-02-10 Feodorov Nicolae Construire anexe(magazie sopron) Slava Cercheza,str.Principala nr.250  T7 P1312,1313,1313-1 Radion Daniela referent 2016-02-18
5 2016-02-16 Chersan Serioja Construire pensiune Slava Cercheza,str.Carierei nr.561  T7,P312,313 Radion Daniela referent 2016-02-18
6 2016-02-22 Petrov Alexandru Construire anexa Str. Cetatii nr.693  T12,P 761,762,763 Radion Daniela referent 2016-02-29
07 2016-03-01 Amos Timofei Desfiintare C1 si C2 str.Codrului nr.355 ,Slava Cercheza  T25,P1435,1436,1672,1673 Radion Daniela referent 2016-04-04
08 2016-03-01 Amos Timofei Locuinta unifamiliala P M Slava Cercheza,str.Codrului nr.355  T25,P1435,1436,1672,1673 Radion Daniela referent 2016-04-04
9 2016-03-09 Andrusca Adrian Modernizare locuinta P,schimbare acoperis Slava Rusa,judet Tulcea  T26,P1211,1212,1213 Radion Daniela referent 2016-04-04
10 2016-04-05 SC PETRO JOBS RECRUITEMENT SRL Construire anexe agricole Extravilan T19,L115   Radion Daniela referent 2016-05-03
11 2016-04-05 Gavrila Vasile Reabilitare locuinta,schimbare acoperis Slava Rusa  T4,P72,78,80 Radion Daniela referent 2016-05-03
12 2016-04-08 U.M. 02035 Slava Cercheza Realizare gard perimetral si garduri incinte tehnice in cazarma 3012 Slava Cercheza D.J. 223A,Km 43  Extravilan t25,P129 Radion Daniela referent 2016-05-03
13 2016-04-12 SC AKTA TELECOM SA BUCURESTI Interconectare retele telecomunicatii electronice Ciucurova-Slava Cercheza Conform plan de incadrare in zona   Radion Daniela referent 2016-05-03
14 2016-04-15 Fiodor Fedea Alimentare cu energie electrica Manastirea Uspenia T37,P249,247,248,250,251,249-1   Radion Daniela referent 2016-05-03
15 2016-04-21 Andrusca Adrian Modernizare locuinta parter,refacere acoperis,amplasare scara exterioara platforma acces pod Slava Rusa,str.Codrului nr.624  T26,P1211,1212,1213 Radion Daniela referent 2016-05-03
16 2016-04-26 Ivanov Varvara Schimbare invelitoare si construire garaj Slava Rusa  T34,P1967,1968,1966 Radion Daniela referent 2016-05-03
17 2016-05-12 ARDELEANU NICULAI Construire locuinta P,imprejmuire,bazin vidanjabil Slava Rusa,judetul Tulcea  Conform art.59,alin 3 din Norme Metodologice din 12.10.2009 Radion Daniela referent 2016-05-24
18 2016-05-12 Macarof-Timofei Timofei Schimbare acoperis Slava Rusa,judetul Tulcea  T5,P 88,89,90 Radion Daniela referent 2016-05-24
19 2016-05-17 Izotov Costica Construire imobil P M Slava Rusa,str.Codru nr.536B  T30,P 1411,1412,1413,1414 Radion Daniela referent 2016-05-24
20 2016-05-17 Damian Ivan Construire foisor si magazie Slava Rusa,str. Galati,  T32,P 1657,1658,1659 Radion Daniela referent 2016-05-24
21 2016-05-23 Chirila Macrina Operatiuni Notariale Slava Cercheza,str. Principala nr.107  T13,P 772,773,774 Radion Daniela referent 2016-05-24
22 2016-06-21 Lojnita Claudia Mihail Modernizare si schimbare destinatie locuinta in pensiune agroturistica Slava Rusa,str.Mare nr.494  T46,P2487,2488 Radion Daniela referent 2016-06-21
23 2016-06-27 SILIVESTRU IRINA Construire pensiune agroturistica Rogersia Slava Rusa T47,P335  Nr.cadastral 31010 Radion Daniela referent 2016-07-01
24 2016-07-01 GRECEA PETRE SCHIMBARE INVELITOARE Slava Rusa,comuna Slava Cercheza  T39,P2196,2197,2198 Radion Daniela referent 2016-07-01
24 2016-07-01 GRECEA PETRE SCHIMBARE INVELITOARE SLAVA RUSA  T39,P2196,2197,2198 Radion Daniela referent 2016-08-03
25 2016-07-06 MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMATIONALA CONSTRUIREA UNEI INFRASTRUCTURI NATIONALE DE BROADBAND IN ZONELE DEFAVORIZATE-LOCALITATEA FANTANA MARE EXTRAVILANUL COMUNEI SLAVA CERCHEZA   Radion Daniela referent 2016-08-03
26 2016-07-06 FEODOT IVAN SCHIMBARE INVELITOARE SLAVA CERCHEZA,STR. PRINCIPALA  T20,P1339,1340,T27,P1787 Radion Daniela referent 2016-08-03
27 2016-07-13 FARAPOV IVAN OPERATIUNI NOTARIALE-ALIPIRE SLAVA CERCHEZA  T18,P 101-17 Radion Daniela referent 2016-08-03
28 2016-07-21 ANTON STEFAN DESFIINTARE LOCUINTA SLAVA RUSA  T35,P2027,2028,2029 Radion Daniela referent 2016-08-03
29 2016-08-04 IVAN IGNAT-COMUNA SLAVA CERCHEYA MODERNIYARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA SLAVA RUSA SLAVA RUSA   Haralambie Valentin Secretar 2016-09-05
30 2016-08-04 IVAN IGNAT-COMUNA SLAVA CERCHEYA REABILITARE,MODERNIZARE,EXTINDERE SI DOTARE ASEZAMANT CULTURAL IN LOCALITATEA SLAVA CERCHEZA SLAVA CERCHEZA   Haralambie Valentin Secretar 2016-09-05
31 2016-08-04 BADESCU PARASCHIVA-SCOALA GIMNAZIALA SCHIMBARE ACOPERIS GRADINITA SLAVA CERCHEZA,JUDETUL TULCEA SLAVA CERCHEZA   Haralambie Valentin Secretar 2016-09-05
32 2016-08-09 POPOVICI VASILE SCHIMBARE ACOPERIS SLAVA RUSA   Haralambie Valentin Secretar 2016-09-05
33 2016-08-09 FARAPON IVAN PFA CONSTRUCTII DESTINATE ACTIVITATII DE PRODUCTIE,INCLUSIV DEPOYITARE SI ACHIYITII DE UTILAJE SLAVA CERCHEZA   Haralambie Valentin Secretar 2016-09-05
34 2016-08-09 VASILIEV STEFAN CONSTRUCTII DESTINATE ACTIVITATII DE PRODUCTIE INCLUSIV DEPOZITARE SI ACHIYITII DE UTILAJE AGRICOLE SLAVA RUSA   Haralambie Valentin Secretar 2016-09-05
35 2016-08-22 IONESCU GEORGE SI IONESCU ANA MARIA CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER SI IMPREJMUIRE PROPRIETATE SLAVA CERCHEZA   Haralambie Valentin Secretar 2016-09-05
36 2016-08-23 MAROS VASILE OPERATIUNI NOTARIALE SLAVA CERCHEZA   Haralambie Valentin Secretar 2016-09-05
37 2016-08-31 IVAN IGNAT COMUNA SLAVA CERCHEZA OPERATIUNI NOTARIALE DEYMEMBRARE SLAVA CERCHEZA   Haralambie Valentin Secretar 2016-09-05
39 2016-09-22 Haralambie Mihai si Haralambie Valentina Constructie locuinta P M Slava Cercheza,T11 A66   Haralambie Valentin Secretar 2016-10-04
01 2017-01-12 SILIVESTRU IRINA Operatiuni Notariale T49 P335 Slava Rusa   Radion Daniela referent 2017-03-30
02 2017-02-06 Gurei Lucian Desfiintare corpuri C1,C2,C3,C4 Slava Rusa T35 P1982,1983,1984   Radion Daniela referent 2017-03-30
04 2017-03-03 Gurei Hristina Construire pensiune agroturistica Hristina Slava Rusa str.Mare nr.360   Radion Daniela referent 2017-03-30
05 2017-03-20 Comuna Slava Cercheza Modernizare strazi in comuna Slava Cercheza,judetul Tulcea Comuna Slava Cercheza,judetul Tulcea   Radion Daniela referent 2017-03-30
06 2017-03-24 Cravcic Matrona Desfiintare corp C1 Slava Rusa,str.Galati nr.248   Radion Daniela referent 2017-03-30
07 2017-03-24 Cornei Iulian Desfiintare partiala cladire C1si totala C2 Slava Cercheza,str.Jidina nr.672   Radion Daniela referent 2017-03-30
08 2017-03-24 Cornei Iulian Construire locuinta P M Slava Cercheza,str.Jidina nr.672   Radion Daniela referent 2017-03-30
09 2017-05-02 Nichita Paraschivs Operatiuni notariale Extravilan Slava Cercheza T36 A 239-2   Radion Daniela referent 2017-05-02
10 2017-05-17 SC ROGERSIA SRL Construire pensiune agroturistica Rogersia Extravilan Slava Rusa T36 P 239-2  PUZ Radion Daniela referent 2017-05-18
11 2017-05-17 SC GREEN LIFE RECYCLING SRL Construire pensiune agroturistica Slava Cercheza,str.Codrului nr.414  T32 P2065,2066,2067 Radion Daniela referent 2017-05-18
12 2017-06-08 Manolache Marius Construire casa de vacanta parter mansarda Slava Cercheza,str.Codrului nr.293   Radion Daniela referent 2017-06-12
13 2017-06-12 Cara Matrona Schimbare acoperis Slava Cercheza,str.Cetatii nr.703   Radion Daniela referent 2017-06-12
14 2017-06-20 Mihailov Sava Construire locuinta subsol-parter-etaj masardat cu montaj de panouri solare termice si fotovoltaice pe acoperis Slava Rusa,T30,P1443-2A,T44 P2374,2375,2376   Radion Daniela referent 2017-06-21
15 2017-07-03 Comuna Slava Cercheza Construire piata agroalimentara in localitatea Slava Cercheza,judetul Tulcea Slava Cercheza,judetul Tulcea   Radion Daniela referent 2017-07-03
16 2017-07-03 Comuna Slava Cercheza Construire piata agroalimentara in localitatea Slava Rusa,comuna Slava Cercheza,judetul Tulcea Localitatea Slava Rusa,judetul Tulcea   Radion Daniela referent 2017-07-03
17 2017-07-07 Calistrat Evdochia Operatiuni Notariale Slava Cercheza T20 P1370   Radion Daniela referent 2017-07-07
18 2017-07-27 STOICA IONEL DESFIINTARE ANEXA C2 Slava Rusa str.Principala  T34,P1977,1976 Radion Daniela referent 2017-07-27
19 2017-07-27 STOICA IONEL CONSTRUIRE ANEXA C2 Slava Rusa,judetul Tulcea T34,P1977,1976   Radion Daniela referent 2017-07-27
20 2017-09-01 Comuna Slava Cercheza Reabilitare si modernizare dispensar comuna Slava Cercheza,judetul Tulcea Slava Cercheza,T20,P1341   Radion Daniela referent 2017-09-04
21 2017-09-01 Comuna Slava Cercheza Reabilitare scoala cu clasele I-VIII,Slava Cercheza,judetul Tulcea Slava Cercheza,T20,P1370,1371,1372   Radion Daniela referent 2017-09-04
22 2017-09-01 Comuna Slava Cercheza Modernizare drumuri de interes local in comuna Slava Cercheza,judetul Tulcea Slava Cercheza si Slava Rusa conform plan de situatie   Radion Daniela referent 2017-09-04
23 2017-09-14 Grigore Nifanti Operatiuni Notariale T13,P867,868,869   Radion Daniela referent 2017-09-14
24 2017-09-19 Ivan Evdochia CONSTRUIRE ANEXE T20,P795,796,797   Radion Daniela referent 2017-09-19
25 2017-10-16 Cornei Alexandra Claudia PFA Construirea unei platforme de gunoi Slava Cercheza,str.Codrului,nr.441  T32,P1988,1989,1990 Radion Daniela referent 2017-10-16
26 2017-11-21 MAROSS PAUL CONSTRUCTIE P M Str. Principala  T18 P101-1 Radion Daniela referent 2017-11-21
27 2017-11-22 FOMICI MATRONA OPERATIUNI NOTARIALE SLAVA RUSA STR. MARE NR.456   Radion Daniela referent 2017-11-22
28 2017-12-15 Dumitrica Adrian Construire hala productie,imprejmuire Slava Rusa   Radion Daniela referent 2017-12-15
01 2018-01-12 Comuna Slava Cercheza Operatiuni notariale-dezmembrare T 49 P347   Radion Daniela referent 2018-01-12
02 2018-01-23 Toma Criskent Operatiuni Notariale T26 P 1730,1731,1733   Radion Daniela referent 2018-01-23
03 2018-03-05 SC DORFAN IMPEX SRL Constructii destinate activitatii de productie Slava Rusa,judetul Tulcea   Radion Daniela referent 2018-03-06
04 2018-03-05 Naum Ionel Operatiuni notariale Slava Cercheza,jud.Tulcea   Radion Daniela referent 2018-03-06
05 2018-03-07 Farapon Ivan PFA Constructii destinate activitatii de productie inclusiv depozitare si achizitie de utilaje Slava Cercheza,jud.Tulcea   Radion Daniela referent 2018-03-07
06 2018-03-21 ANISIM COSMA DESFIINTARE LOCUINTA P SLAVA CERCHEZA,STR.PRINCIPALA NR.99   Radion Daniela referent 2018-03-21
07 2018-04-02 Manastirea de Maici Vovidenia Construire capela Ivirea Icoanei Maicii Domnului din Kazan Slava Rusa,judetul Tulcea   Radion Daniela referent 2018-04-02
08 2018-04-11 Toma Iosif Construire locuinta S P M Slava Cercheza,str.Codrului   Radion Daniela referent 2018-04-12
09 2018-04-11 Toma Iosif Desfiintare cladire C1 Str. Codrului Slava Cercheza,judetul Tulcea   Radion Daniela referent 2018-04-12
10 2018-04-11 Toma Criskent Construire locuinta S P M Slava Cercheza,judetul Tulcea   Radion Daniela referent 2018-04-12
11 2018-04-25 Nichei Galina Modernizare locuinta Str. Mare nr.354,Slava Rusa   Radion Daniela referent 2018-04-25
12 2018-04-25 Nichei Galina Desfiintare corp C3 Str.Mare nr.354,Slava Rusa,   Radion Daniela referent 2018-04-25
13 2018-05-03 Gurei Lucian Amplasare container Slava Rusa,judetul Tulcea   Radion Daniela referent 2018-05-04
14 2018-06-06 PETRO JOBS RECRUITEMENT Construire anexe agricole Slava Cercheza extravilan   Radion Daniela referent 2018-08-02
15 2018-08-01 Feodot Ivan Schimbare invelitoare Slava Cercheza,judetul Tulcea   Radion Daniela referent 2018-08-02
16 2018-08-20 Vasilis Romica Schimbare acoperis Slava Rusa,judetul Tulcea   Radion Daniela referent 2018-08-20
17 2018-08-30 Vasile Leon Construire locuinta parter Slava Cercheza,strada Codrului nr.309   Radion Daniela referent 2018-08-30
18 2018-09-03 BORISOV MATRONA Schimbare invelitoare Slava Rusa,judetul Tulcea   Radion Daniela referent 2018-09-03
19 2018-09-14 S.C. DUMART STEEL CONSTRUCT S.R.L. CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCŢIE Sat.Slava Rusa, în U.T.R. 3 Zona utilităţi de producţie industrială   Radion Daniela referent 2018-10-01
20 2018-10-01 Pestritu Ion Operatiuni Notariale Slava Rusa,T49,P 335,335-1,335-2   Radion Daniela referent 2018-10-01
21 2018-10-01 Lojnita Claudiu-Mihail Modernizare locuinta parter cu schimbare de destinatie in pensiune agroturistica si cosntruire cort P M Slava Rusa,str.Mare nr.494   Radion Daniela referent 2018-10-01
22 2018-10-09 MAROSS PETRE Desfiintare C1si C2 Str.Codrului nr.324   Radion Daniela referent 2018-10-09
23 2018-11-07 CARABELA PARASCOVIA RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA SLAVA CERCHEZA STR. CODRULUI NR 424   Radion Daniela referent 2018-11-07
24 2018-11-13 Fiodor Fedea Casa arhiereasca Slava Rusa,judetul Tulcea   Radion Daniela referent 2018-11-13
01 2019-02-01 BORISOV MARIUS Construire sediu societate comerciala Slava Cercheza,str.Canalului nr.259  P19 T1289 Radion Daniela referent 2019-02-04
02 2019-02-12 ILICI STEFAN CONSTRUIRE LOCUINTA P M SLAVA RUSA  T20,P860,861,862 Radion Daniela referent 2019-02-13
03 2019-02-18 TOMA IULIAN CONSTRUIRE LOCUINTA P M,IMPREJMUIRE,BAZIN VIDANJABIL,ANEXE SLAVA RUSA T38,P2187   Radion Daniela referent 2019-02-18
04 2019-02-19 Vatafu Mihaita-Florian Construire locuinta P ,imprejmuire,bazin vidanjabil,anexe Slava Rusa,T38 P2187   Radion Daniela referent 2019-02-19
05 2019-02-19 MOISE NELU -PMP Amplasare Banner cu continut electoral Slava Cercheza,DN 22D  Valabilitate pe perioada alegerilor Radion Daniela referent 2019-02-20
06 2019-03-01 SAVELE FEODOR Construire imobil P M,bazin vidanjabil,anexe,imprejmuire,garaj Slava Cercheza,str.Campionului nr. 641   Radion Daniela referent 2019-03-05
07 2019-03-07 Nicon Grigore Amplasare banner cu continut electoral DN22D  valabilitate pe durata derularii alegerilor Radion Daniela referent 2019-03-07
8 2019-03-15 PFA GUREI HRISTINA APICULTURA Construire anexe agropensiune Hristina Slava Rusa,str.Mare nr.382   Radion Daniela referent 2019-03-15
09 2019-03-15 Organizatia PSD TULCEA Amplasare banner DN22D,Slava Rusa,Slava Cercheza  Pe durata desfasurarii alegerilor Radion Daniela referent 2019-03-15
10 2019-03-27 Andrusca Adrian Intrare in legalitate cu constructii anexe agricole Extravilan Slava Cercheza,T19,L 115   Radion Daniela referent 2019-03-27
11 2019-04-02 TOANCA LUCIAN Constructie azil Slava Rusa,Str,Manastirea Uspenia   Radion Daniela referent 2019-04-02
12 2019-04-05 RCS-RDS Amplasare retea de telecomunicatii prin cablu cu fibra optica aeriana Sat Slava Rusa,comuna Slava Cercheza,judetul Tulcea  Conform plan de amplasament Radion Daniela referent 2019-04-05
13 2019-04-11 Amelian Nichita Operatiuni Notariale Slava Cercheza,str.Salcamului   Radion Daniela referent 2019-04-11
14 2019-05-29 Vasile Dumitru Operatiuni notariale Str.Codrului nr.303   Radion Daniela referent 2019-05-29
15 2019-06-11 Vizitiu Iulian Construire locuinta Slava Cercheza str. Nucilor   Radion Daniela referent 2019-06-11
16 2019-07-22 Dragoi Cornelia Desfiintare corpuri C1 si C2 Slava Rusa str. Veterani nr.142   Radion Daniela referent 2019-07-22
17 2019-08-12 Toanca Lucian Construirea unui camin de batrani Slava Rusa ,str Manastirea Uspenia   Radion Daniela referent 2019-08-12
18 2019-08-13 Agradinaritei Caterina Desfiintare locuinta Slava Cercheza,str. Nucilor nr.680   Radion Daniela referent 2019-08-13
19 2019-08-13 SLAVE EUGENIA OPERATIUNI NOTARIALE Extravilan Slava Rusa   Radion Daniela referent 2019-08-13
20 2019-08-26 CURLEAC ROMAN CONSTRUIRE LOCUINTA P Slava Cercheza,str.Iepurelui 474   Radion Daniela referent 2019-08-26
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Slava_Cercheza - Toate drepturile rezervate