ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI SLAVA_CERCHEZA
 
str. Principala, nr. 224, cod postal. 827200; tel: 0240 551681; fax: 0240 551681; e-mail: primariasc@yahoo.com       

harta site: Descriere >>> Social Cultural

  Social Cultural Tradiţii locale Relief, Climă, Faună  

 

Aspecte sociale şi culturale din Comuna Slava Cercheză    

Situaţia demografică       

   La ultimul recensământ realizat în teritoriul administrativ al comunei Slava Cercheza se înregistrau 2935 locuitori, majoritatea fiind ruşi lipoveni. Nu exista o situaţie a repartiţiei populaţiei pe grupe de vârsta. Din punct de vedere social, în comună se înregistrează o situaţie de deficit demografic. În ceea ce priveşte categoria populaţiei inactive, datele disponibile indică următoarele: 28 invalizi, 27 cazuri de şomaj şi 43 de dosare (familii) înregistrate pentru asistenţă socială.

   Una dintre priorităţile comunei în domeniul social vizează recalificarea forţei de muncă şi atragerea ei către locurile de muncă disponibile în număr satisfăcător. Slaba pregătire educaţională la nivelul comunităţii este completată şi de o slabă calificare a forţei de muncă existente. Reconversia profesională în localitate a fost realizată prin programe ale AJOFM Tulcea. De asemenea, au existat iniţiative ale Primăriei în scopul calificării forţei de muncă, în parteneriat cu AJOFM şi cu angajatori privaţi. Generarea de locuri de munca constituie o prioritate a comunităţii în privinţa dezvoltării resursei umane.p1-  admin, 09-02-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Slava_Cercheza - Toate drepturile rezervate