ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI SLAVA_CERCHEZA
 
str. Principala, nr. 224, cod postal. 827200; tel: 0240 551681; fax: 0240 551681; e-mail: primariasc@yahoo.com       

harta site:  Administraţie >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  

Comuna Slava Cercheza: Dispoziţii ale Primarului

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 D I S P O Z I Ţ I A Nr.5 privind convocarea Consiliului local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
2 D I S P O Z I Ţ I A Nr.24 privind convocarea Consiliului local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
3 D I S P O Z I Ţ I A Nr.27 privind convocarea Consiliului local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
4 D I S P O Z I Ţ I A Nr.47 privind convocarea Consiliului local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
5 D I S P O Z I Ţ I A Nr.48 privind convocarea Consiliului local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
6 D I S P O Z I Ţ I A Nr.48 privind convocarea Consiliului local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
7 H O T Ă R Â R E A Nr. 1 privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a Consiliului local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
8 H O T Ă R Â R E A Nr. 2 privind constatarea rezultatului validării mandatelor de consilieri ai Consiliului local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
9 H O T Ă R Â R E A Nr. 3 privind constituirea Consiliului local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
10 H O T Ă R Â R E A Nr. 4 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
11 H O T Ă R Â R E A Nr. 5 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
12 Anexa la H.C.L. nr. 5 din 26.06.2012 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
13 H O T Ă R Â R E A Nr. 6 privind alegerea viceprimarului comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136338480016-03-2013
14 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 86 privind convocarea Consiliului local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
15 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 98 privind convocarea Consiliului local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136390320022-03-2013
16 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 11 privind convocarea Consiliului local al comunei Slava Cercheză, judeţul Tulcea 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013


Primarul Comunei SLAVA CERCHEZA, dl IVAN IGNAT


IVAN IGNAT, 62 de ani


Profesia de baza: INGINER AGRONOM
Nivelul studiilor: Licenţă
(INSTITUTUL AGRICOL BUCUREŞTI)


Formaţiunea politică: COMUNITATEA RUSILOR LIPOVENI
 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

Publicate recent:


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 12-02-2016 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 11-02-2016 - Situaţie financiară trimestrială;

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Slava_Cercheza - Toate drepturile rezervate